Begeleiding in het onderwijs

Coaching

Voor persoonlijke coachingstrajecten in het kader van persoonlijke begeleiding, kijkt u onder ‘visie op coaching’ en kijkt u onder ‘individuele coaching’.

Voor informatie over preventie, reïntergratie- en burnouttrajecten kijkt u onder volwassenen.

Voor uitgangspunten van begeleiding voor kinderen en jongeren kijkt u onder uitgangspunten.

Groepsdynamische procesbegeleiding, coaching en teambuilding in het onderwijs hebben als uitgangspunt:

 • focussen op de gewenste situatie;
 • voortborduren op succeservaringen;
 • ervaringsleren;
 • oplossingsgericht werken;
 • feedback geven en ontvangen;
 • positieve communicatie;
 • psycho-educatie;
 • inzicht krijgen, bewust worden en het nemen van verantwoordelijkheid.

Daarnaast werk ik vanuit de zeven lerarencompetenties, zoals geformuleerd door SBL.

De verantwoordelijkheden van de leraar zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te onderscheiden:

 • de interpersoonlijke rol;
 • de pedagogische rol;
 • de vakinhoudelijke & didactische rol;
 • de organisatorische rol.

Deze beroepsrollen worden vervuld in vier typen situaties die kenmerkend zijn voor het beroep van leraar:

 • het werken met leerlingen;
 • met collega’s;
 • met de omgeving van de school;
 • met zichzelf.