Procedure & vergoeding

Scholen en opleidingscentra betalen als (na-)scholing € 85,- per uur voor coaching op de werkvloer of een persoonlijke ontwikkelingstraject.
Tijd wordt naar rato berekend. In de regel duurt een consult anderhalf uur à € 127,50.

In het kader van duurzame inzetbaarheid biedt Praktijk Timandra een preventietraject aan op maat met periodiek onderhoud. Vergoedingen in overleg.

De bedragen zijn exclusief kilometervergoeding, materiaalkosten en de helft van de reistijd.
Voor een intakegesprek met een offerte of voor een afsluitend gesprek met eindverslag wordt 4 uur berekend.

Alle tarieven zijn exclusief kilometervergoeding, € 0,19 per kilometer, materiaalkosten en de helft van de reistijd, € 17,50 per half uur

Bedrijven betalen € 85,00 per uur exclusief btw (de genoten tijd wordt naar rato berekend), exclusief kilometervergoeding, materiaalkosten en de helft van de reistijd.
Voor een intakegesprek met een offerte of voor een afsluitend gesprek met eindverslag wordt 4 uur berekend.

Betaling:
De consulten gelieve digitaal binnen 7 dagen na de behandeldatum, overmaken met vermelding van het factuurnummer.
Het consult dient u minimaal 48 uur van te voren af te zeggen (per telefoon of mail) anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.