Tarieven

Tarievenoverzicht 2021/2022 exclusief 21% btw

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen en een beroepslicentie en zorgverlenerscode te kunnen overleggen ben ik sinds 2006 aangesloten bij beroepsvereniging BATC. (Stichting Belangen Associatie Therapeuten en Consumenten: www.batc.nl)

U kunt via uw gemeente een PGB aanvragen of via de wet WMO mogelijk in aanmerking komen voor begeleidingssubsidiëring/ jeugdhulpverlening.

De zakelijke gegevens van Praktijk Timandra vindt u in het menu rechtsboven onder ‘informatie’, subknop: zakelijke gegevens.

Praktijk Timandra is de afgelopen tien jaren twee keer bezocht door de visitatiecommissie van Kwaliteitsbeheer Natuurgerichte Therapeuten met positief resultaat. In haar onderzoeksrapport schrijft zij n.a.v. de eerste visitatie onder andere:

“Onze complimenten voor uw praktijk en uw praktijkhuishouding. Deze zien er professioneel uit en wat fijn om in zo’n mooie, rustige omgeving te mogen werken. […] Met genoegen lazen wij over de passie en wijsheid waarmee u uw huidige beroep als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut uitoefent.”

Tarievenoverzicht 2021/2022
Consulttijd wordt naar genoten tijd berekend.
Consulten:

Kennismakingsgesprek
per gezin of individuele cliënt
30 minuten gratis
3 t/m 11 jaar consult 60 minuten: €59,75
12 t/m 17 jaar & studenten consult 60 minuten €67,75
consult 90 minuten €79,50
volwassenen /18 jaar en ouder consult 60 minuten €75,-
consult 90 minuten €95,-
wandel- en natuurcoaching (ook los te boeken) 1.5 à 2 uur €69,-

Andere tarieven:

intake anamnesegesprek van anderhalf uur €95,-
het opstellen van een behandelplan met behandeldoelen
en de kosten voor de tussen- en eindevaluatie (één a-4tje):
€25,-

Zie voor verdere informatie op de website onder kop ‘volwassenen ‘ subknop: ‘procedure en vergoedingen

Er vindt mondelinge verslaglegging plaats. Tijdens consulten kunt u zelf aantekeningen maken. Evaluatieverslagen worden op verzoek gemaakt en berekend conform de consult-tarief-tijd.

Wandel- , natuur- en andere consulten zijn ook eenmalig los te boeken.

Voor gedeelde consulten binnen een traject wordt per wordt per 2 personen: extra € 15,- berekend.

Alle handelingen en verlengde consulttijd, die buiten bovenstaande omschreven tijd vallen, ook in geval de korte overdracht van kind of jongere meer tijd vraagt, worden (na overleg/ attendering) in rekening gebracht.

Mailverkeer, documenten en telefonisch consult/gesprek langer dan 5 minuten worden per 15 min. in rekening gebracht: € 10,- excl. btw

Voor reistijd langer dan 15 min., per 30 minuten: € 17,50 excl. btw
Kilometervergoeding: € 0,19 per km

Betaling:
De consulten gelieve digitaal binnen 7 dagen na de behandeldatum, overmaken met vermelding van het factuurnummer.
Alle consulten (ook wandel- en natuurconsult) dient u minimaal 48 uur van te voren af te zeggen (per telefoon of mail) anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Tips voor vergoeding:

*ouders: u kunt uw kinderbijslag gebruiken voor therapie of (wandel-)coaching voor uw zoon/dochter
*werkgevers: zijn veelal bereid om de kosten te vergoeden
*PGB: als ondersteunende begeleiding
*WMO gemeenteregeling
*reïntegratie- en WAO-regelingen behoren evenzo tot vergoedingsmogelijkheden.

Voor informatie over de Behandelovereenkomst met AVG(Algemene Verordening Gegevensbescherming), klik hier