Trainingen en praatgroepen

Regelmatig biedt Praktijk Timandra trainingen of praatgroepen aan. Voor meer specifieke informatie kijk in de agenda.
Voor kinderen en jongeren:

  • sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining;
  • praatgroep hoogbegaafdheid voor kinderen en jongeren (o.a. Leonardo-scholen);
  • faalangsttraining;
  • training speciaal voor kinderen in de leeftijd van groep 3 en groep 4 ter bevordering van de concentratie en het lezen en schrijven door oefeningen voor de samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft.
  • mijn gewicht wordt licht.

Voor ouders en opvoeders:

  • opvoeden met plezier;
  • positieve communicatie binnen uw gezin.

Voor gezinnen:

Echtscheidingsbegeleiding
Trouwen is een werkwoord en scheiden ook.
Een echtscheidingsproces is een heel ingrijpende gebeurtenis voor kinderen en ouders.
Voor kinderen en jongeren is een onafhankelijk vertrouwenspersoon van groot belang.
(Preventieve) hulp en ondersteuning kan een hoop problemen voorkomen en oplossen.

Gezinsbuilding
Met het hele gezin op gezellige en speelse wijze aan een prettige sfeer en open communicatie werken. Het onderlinge vertrouwen en de gezagsverhoudingen herstellen.

Hereniging van gezinnen
Gescheiden gezinnen of gezinnen waaruit een ouder is weggevallen worden begeleid bij het samenvoegingsproces van twee gedeelde gezinnen.