Doelstelling

  • Bewustwording; inzicht krijgen in eigen leef- en handelingswijze met onderliggende patronen.
  • Ontwikkelen van de nodige competenties.
  • Inzicht krijgen in eigen kwaliteiten, valkuilen en allergieën.
  • Controle verwerven over gedachten, gevoelens en gedrag.
  • Verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken.
  • Hervinden van basisveiligheid en zelfvertrouwen (vertrouwen op eigen kracht).
  • Verwerken van emotievolle gebeurtenissen/trauma’s.
  • Hervinden van inspiratie en passie.
  • Hervinden van energie, balans en levensplezier.